Verbinden, vernieuwen en ontmoeten

Het plangebied omvat Park Zwanenberg, Talentencampus en Sibeliuspark. Het Oss van Morgen is méér dan de benaming van een gebied, het is vooral een visie. Een visie die talent van alle leeftijden toekomstgericht onderwijs biedt, die voor het bedrijfsleven een plek vól dynamiek creëert, die sporters stimuleert om het maximale te presteren, die werk maakt van een gezonde stad, en die Ossenaren uitnodigt om te ondernemen, te spelen en te groeien.

Het Oss van Morgen lééft!